MR ALRET
Moi Jordana Cia
Department

Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i
acordionista de professió.
És un personatge excèntric que té un carrer propi, on
ens submergirà en el seu univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia.
Espectacle per a tota la famíla, circ clàssic amb dossis de contemporaneïtat.
Senyores i senyors, nens i nenes, pasin i vegin, i sobretot gaudeixin de
l’espectacle.

Disciplina: Malabars i Clown
Durada: 50 minuts
Escenari: CRUÏLLA

MOI JORDANA Cia
DISSABTE 17, 12.15h